ENG/FI/SWE

Joint Letter Against War in Ukraine from the Artists and Art Professionals in FinlandWe, artists and art professionals in Finland, express our support for our colleagues in Ukraine and for all who are suffering from the horrific war there. This unjust war has been going on for several weeks, taking the lives of thousands of people, including many civilians. Millions of people have been forced to flee their homes.


We stand in solidarity with everyone whose lives are continuously threatened in the most brutal and barbaric way. We are heartbroken to see the inexpressible human suffering. We absolutely oppose all military attacks on Ukraine by the Russian army, led by president Putin.


The war kills people, destroys living conditions and violates human rights. It also threatens Ukraine's sovereignty, its art and cultural heritage. As people working in art fields, we are saddened to witness the destruction of artworks, cultural legacy, architecture and historical sites.


We encourage all the artists, art workers and art institutions in Finland to open up collaborations and ways to support art workers and art institutions in Ukraine and those who have fled the war in this harrowing time.


We don’t want to see more deaths, more lies, more abuse of power. There is no justification or reason for the war, and we demand an immediate end to it.


We demand an end to all Russian aggression in Ukraine.


25.03.2022

Finland


You can also sign the letter as an organization.

You can join our community and sign the letter via this form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1FzkaGnj03b3yr0EM68mUAY_jppK9oALkkiRM-iBfTe96yg/viewform?usp=sf_link

-----
Suomessa työskentelevien taiteilijoiden avoin kirje Ukrainan sotaa vastaan


Me Suomessa asuvat ja työskentelevät taiteilijat ja taidealan ammattilaiset ilmaisemme tällä kirjeellä tukemme kollegoillemme Ukrainassa sekä kaikille järkyttävästä sodasta kärsiville. Epäoikeutettu sota on nyt ollut käynnissä useita viikkoja, joiden aikana tuhannet ihmiset, joiden joukossa myös siviilejä, ovat menettäneet henkensä. Miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.


Osoitamme solidaarisuutta kaikille, joiden elämät ovat uhattuina julmalla ja raa’alla tavalla. Sodan sanoinkuvaamattoman inhimillisen kärsimyksen todistaminen on sydäntäsärkevää.

Vastustamme ehdottomasti kaikkia presidentti Putinin johtaman Venäjän armeijan hyökkäyksiä Ukrainaan.


Sota aiheuttaa kuolemaa, tuhoaa elinympäristöjä ja loukkaa ihmisoikeuksia. Se myös uhkaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta, taidetta ja kulttuuriperintöä. Taidealan ammattilaisina olemme surullisia nähdessämme taideteosten, kulttuurihistorian, historiallisten alueiden ja arkkitehtuurin tuhoa.


Rohkaisemme kaikkia Suomessa toimivia taiteilijoita, taidealan työntekijöitä ja instituutioita avaamaan yhteistyötä ja tukemaan sekä Ukrainassa toimivia taiteilijoita ja taideinstituutioita sekä heitä, jotka ovat joutuneet pakenemaan sotaa tänä kammottavana aikana.


Emme halua nähdä lisää kuolemia, valheita tai vallan väärinkäyttöä.

Sodalle ei ole oikeutusta eikä syytä ja vaadimme sen välitöntä lopettamista. 


Vaadimme kaikkien Venäjän sotatoimien lopettamista Ukrainassa.25.03.2022

Suomi


Kirjeen voi allekirjoittaa myös organisaationa.

Allekirjoita tämän lomakkeen kautta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1FzkaGnj03b3yr0EM68mUAY_jppK9oALkkiRM-iBfTe96yg/viewform?usp=sf_link----


ALLEKIRJOITUKSET:


Leena Pukki, kuvataiteilija TaM

Anastasia Artemeva, kuvataiteilija TaM

Jan Liesaho, toiminnanjohtaja Universum ry

Steve Maher, artist

Minna Henriksson, kuvataiteilija

Ilaria Tucci, theatre practitioner and peace worker

Ilya Orlov, artist

Tatiana Solovieva

Kemê (Artist & culture worker)

Anna Knappe, kuvataiteilija

Varvara Shum, taiteilija

Anonymous

Ploy Thongchamnan, Student

Teemu Mäki, Visual Artist / Writer / Theatre and film director (Doctor of Fine Arts)

Egle Oddo, artist

Vili von Nissinen, esitystaiteilija TeM

Andrea Coyotzi Borja

Anna Jensen

Eliisa Suvanto

Sanna Ritvanen

Saša Nemec

Michael Bulfin

Laura Gazzotti, cultural producer and educator

K.S., actress, performance artist

Aino Johansson Multidisciplinary artist (TaM) / forest activist / Environmental education student

Lora Dimova, kuvataiteilija

Anastasia Trizna näyttelijä / Anastasia Trizna Actor (FIA)

Christine Langinauer

Karoliina Paappa, kuvataiteilija

Maisa Tikkanen

Pertti Karjalainen kuvataiteilija

Kaarina Grönroos Taidemaalari/Graafikko

Riikka Gröndahl / kuvataiteilija

Toni Vallasjoki, kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri (KuM)

Matti Tainio, kuvataiteilija

Iina Heiskanen, kuvataiteilija

Eija Mäkivuoti, kuvataiteilija/valokuvataiteilija

Sofia Maleike-Ruohola, kuvataiteilija

Kirsi Lybeck, Visual Artist

Henni, kuvataiteilija

Taina Vuento TAM

Mari Liimatainen, kuvataiteilija, taidekasvattaja

Kari Laitinen, Kuvataiteilija

Mira Heinonen, taiteilija

Laura K-S / kuvataiteilija

Kaisaleena Halinen, kuvataiteilija

Leenakaisu Hattunen kuvataiteilija

Janne Hokkanen kuvataiteilija

Pavel Rotts, Artist

Vera Arjoma / kuvataiteilija

Alex Koller (G.A.P)

Miina Hujala, artist / curator

Juha Huuskonen

Suomen Taiteilijaseura / The Artists' Association of Finland

Suomen Taidegraafikot ry

Porin kulttuurisäätö

Pixelache Helsinki

Alkovi / art space

Connecting Points / Programme

Prison Outside 

Joint Letter Against War in Ukraine from the Artists and Art Professionals in FinlandWe, artists and art professionals in Finland, express our support for our colleagues in Ukraine and for all who are suffering from the horrific war there. This unjust war has been going on for several weeks, taking the lives of thousands of people, including many civilians. Millions of people have been forced to flee their homes.


We stand in solidarity with everyone whose lives are continuously threatened in the most brutal and barbaric way. We are heartbroken to see the inexpressible human suffering. We absolutely oppose all military attacks on Ukraine by the Russian army, led by president Putin.


The war kills people, destroys living conditions and violates human rights. It also threatens Ukraine's sovereignty, its art and cultural heritage. As people working in art fields, we are saddened to witness the destruction of artworks, cultural legacy, architecture and historical sites.


We encourage all the artists, art workers and art institutions in Finland to open up collaborations and ways to support art workers and art institutions in Ukraine and those who have fled the war in this harrowing time.


We don’t want to see more deaths, more lies, more abuse of power. There is no justification or reason for the war, and we demand an immediate end to it.


We demand an end to all Russian aggression in Ukraine.


25.03.2022

Finland


You can also sign the letter as an organization.

You can join our community and sign the letter via this form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1FzkaGnj03b3yr0EM68mUAY_jppK9oALkkiRM-iBfTe96yg/viewform?usp=sf_link

SWEDISH


Gemensamt öppet brev mot kriget i Ukraina från konstlivet i FinlandVi, konstnärer och andra i det finländska konstlivet, uttrycker vårt stöd för våra kolleger i Ukraina och för alla som drabbas av det fruktansvärda kriget där. Detta orättfärdiga krig har pågått i flera veckor och kostat tusentals människor livet, bland dem många civila. Miljoner människor har tvingats fly sina hem.


Vi är solidariska med alla dem vars liv fortsätter att hotas på det mest brutala och barbariska sätt. Vi är förtvivlade över det obeskrivliga mänskliga lidandet. Vi är absolut emot varje militärt anfall på Ukraina av Ryssland krigsmakt, ledd av president Putin.


Kriget dödar människor, förstör levnadsvillkor och skändar mänskliga rättigheter. Det hotar också Ukrainas suveränitet, dess konst och kulturarv. Vi som arbetar inom kultur bedrövas av att bevittna förstörelsen av konstverk, kulturminnen, arkitektur och historiska miljöer.


Vi uppmanar alla konstnärer, konstinstitutioner och kulturarbetare i Finland att inleda samarbeten med, och hitta sätt att stödja konstnärer, konstinstitutioner och kulturarbetare i Ukraina och dem som flytt undan kriget i dessa skakande tider.


Vi vill inte se fler döda, fler lögner, mer maktmissbruk. Det finns inget sätt att rättfärdiga detta krig, och vi kräver dess omedelbara slut.


Vi kräver ett slut för all rysk aggression i Ukraina.25.03.2022FinlandDu kan även underteckna brevet som organisation. Du kan ansluta dig till oss och underteckna brevet här:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1FzkaGnj03b3yr0EM68mUAY_jppK9oALkkiRM-iBfTe96yg/viewform?usp=sf_link