Työpajoja Venäjällä v 2018


Vapaa Kännös - Sinun Tarinasi On Tärkeää In English

12.5.2021 English 17:00-18:30 EEST

13.5.2021 Suomeksi 10:00-11:30 EEST


Me, Anastasia Artemeva ja Arlene Tucker, kutsumme sinut lämpimästi osallistumaan organisaatioihin ja tutustumaan henkilöihin, jotka työskentelevät vankeudessa kärsineiden ihmisten kanssa, jotta voit liittyä Sinun Tarinasi on Tärkeää -projektiin. Kutsumme sinut ammatillisen kehityksen työpajaan siitä, miten taiteellinen käytäntö sisällytetään oppilaitoksen kuntoutusohjelmaan. 

Tähän monitaiteen projektiin kutsumme työntekijöitä eri osastoilta, kuten sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, vartijoita, ihmisiä, jotka auttavat vankeja valmistautumaan vapautukseen. Tarjoamme mielellämme organisaatiollesi 90 minuutin työpajan zoomilla tai henkilökohtaisesti. Suosittelemme korkeintaan 15 työntekijää osallistumaan tähän työpajaan, koska haluamme sen olevan henkilökohtainen ja tehokas. Ehdotathan, milloin ryhmällesi sopisi osallistuminen. 

Olemme Helsingissä asuvia luovan yhteisön toimijoita, tutkijoita, kouluttajia ja taiteilijoita. Perustimme ja kehitimme Vapaa Käännös -projektin.  Lyhyesti, Vapaa Käännös >< Free Translation -projektin tarkoitus on rakentaa ryhmä jossa vankilan työntekijät, sosiaalityöntekijät, taiteilijat, tutkijat, ja kouluttajat voivat jakaa menetelmiään ja kokemuksiaan. Tässä projektissa käytämme käännöstekniikoita keinona tulkita taideteoksia luovasti. Tämä tarkoittaa, että tulkitsemme teosten merkityksen ja luomme käännöksien perusteella uusia taideteoksia. Tämä voi olla käännös toiselle kielelle tai toiselle välineelle. Esimerkiksi runo voidaan kääntää valokuvaksi ja piirustus voidaan kirjoittaa kirjeeksi. Tällä tavalla teemme uusia taide- ja - kirjallisuuden teoksia, ja niin yritämme ymmärtää toisiamme ja avata dialogia. Sen jälkeen tulkinnat lähetetään niiden alkuperäisille tekijöille ja rohkaistaan vuoropuhelua taiteen kautta. Kun uusi teos on valmis, se lähetetään alkuperäiselle tekijälle taidevaihto-ohjelman kautta. Tähän mennessä olemme saaneet yli 100 taideteosta vankeudessa kärsineiltä ihmisiltä, jotka ovat osallistuneet ohjelmaamme. Lisätietoja on osoitteessa https://freetranslation.prisonspace.org.

Me lähestymme prosessipohjaista taidetta ja kenttää avoimen vuoropuhelun kautta. Olemme myös koulutettuja moninaisuuden edustajia. Olemme asiantuntijoita inkluusion edistämisessä luovassa taiteessa ja pyrimme varmistamaan, että kaikki otetaan mukaan ja kuullaan. Me olemme tehneet yhteistyötä nykyisten ja entisten vankien kanssa sekä erilaisten vankeudesta kärsineiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Meille on kunnia, että Taiteen edistämiskeskus ja Koneen säätiö tukevat meitä.

Aika: (Zoom)

May 12 English 17:00-18:30 EEST
May 13 Suomeksi 10:00-11:30 EEST

Rekisteröidy nyt ????

Onko sinulla kysyttävä? Sähköpostiosoitteemme on info@prisonspace.org.  

Terveisin,
Anastasia ja Arlene