Tulkitaan vapaita käännöksiä


Tervetuloa taiteen tekemisen tapahtumaamme. Katsomme ja keskustelemme taiteellisista töistä, jotka ovat saapuneet eri puolilta maailmaa vastauksena vapaiden käännösten (Free Translation) avoimeen kutsuun. Teoksia ovat luoneet ihmiset, joihin on vaikuttanut vankeus, ja ne ovat olleet esillä MAA-tilassa marraskuussa 2018. 

Lisaa info https://prisonspace.org/Tulkitaan-vapaita-kaannoksia

Free Translation Sessions


Welcome to our second art-making session. We will view and discuss artworks received from all over the world in response to the Free Translation open call. During the two hour session we will view the works and hear the stories of people who created them, many of whom are currently in prison. We will then create translations - responses to the artworks and upload them on the online exhibition, for the artists and for the general public to see and continue the dialogue. 

Click here for more infrmation.

Интерпретируя Свободный перевод


Добро пожаловать на встречу по теме выставки Свободный перевод. Мы будем изучать произведения искусства, полученные из разных стран мира в рамках проекта Свободный перевод, и созданные людьми, на судьбу которых повлияло ограничение свободы. 

Больше информации здесь

Mark

Let It Out!


Artistic collaboration that facilitates
creative exchang between young people in Russia and in Finland

click to read more 

Вырази себя - это программа творческого обмена между подростками, находящимися в закрытых учреждениях России и Финляндии,

узнать больше

Anna Tulla on projekti, joka yhdistää nuoret joihin on vaikuttanut vankeusrangaistus Venäjällä ja Suomessa.

lue lisää


Mark